Rätt ska vara rätt!

I dag på internationella kvinnodagen har kvinnorna på förlaget valt veckans idiom:

Rätt ska vara rätt!

Det ska vara rätt; reglerna ska följas. Exempel: Ingen ska nu ha mer än den andre. Rätt ska vara rätt!

Lika lön för lika arbete!

Uttrycket och förklaringen är hämtat ur Hans Luthmans ordbok Svenska idiom.