Orden och uttalet

Läs mer Orden och uttalet på förlagets webbplats

Orden och uttalet innehåller en grundlig beskrivning av ordens betoning och hur den hänger ihop med ordens ursprung och sammansättning. I boken finns även en presentation av befintliga ordböcker och jämförelser mellan dem vad gäller markeringen av uttalet. Varje avsnitt har övningsuppgifter av olika slag.

Orden och uttalet vänder sig i första hand till studerande på avancerad nivå i svenska som andra/främmande språk, men boken kan även användas som referensbok av lärare.

Cd:en med inspelningar av exemplen är slutsåld. Ljudspåren finns numera att lyssna på här på webbplatsen.