Öva vidare

Öva vidare på förlagets webbplats

Övningsbok med 50 övningar som på ett omväxlande sätt stimulerar till träning av ordkunskap, läsförståelse och grammatik. Flera avsnitt har uppgifter för diskussion och argumentationsträning.

Öva vidare är avsedd för undervisning i sva på gymnasiet och högstadiets årskurs 9. Den kan även användas som ett komplement på högre stadier inom Komvux och folkhögskolor samt universitetens utbildning i svenska för utländska studenter.

Öva vidare är lämplig såväl i klassrumsundervisning som vid självstudier.