Bygg upp ditt ordförråd

Bygg upp ditt ordförråd 1Bygg upp ditt ordförråd 2

Tre övningsböcker som utvidgar och förbättrar ordförrådet i svenska.

Materialet är lämpligt att använda som komplement till olika grundmaterial i svenska direkt efter nybörjarstadiet. Del 3 kan även användas på högstadiet och för träning av ordkunskap i grundskolan.

Varje del innehåller 75 övningar av olika slag: korsord, ifyllnadsövningar, klassificeringsövningar samt ett antal roliga bildövningar. Här finns även ett antal övningar i att finna rätt motsatsord, synonym, preposition, verb m.m. Facit finns i boken.

Läs mer på bygguppdittordforrad.se