Mångt och mycket

Mångt och mycket är ett utmärkt hjälpmedel för den som vill utvidga ordförrådet och få ett variationsrikt och nyanserat språk.

Mångt och mycket på förlagets hemsidaBoken innehåller övningar på bland annat:
• synonymer
• ordförråd
• partiklar
• prepositioner
• för- och efterled till adjektiv.

Boken kan både användas för enskilda studier och i klassrumsundervisning.