Verb med variation

Verb med variation på förlagets webbplats

OBS! SLUTSÅLD.

Verb med variation ger eleven hjälp att studera en central del av det svenska ordförrådet på ett systematiskt sätt. Genom att öka kunskaperna i ordbildningslära underlättar man ordinlärningen.

Utgångspunkten för övningarna är de femton vanligaste verben (basverben). För vart och ett av basverben visas först en schematisk översikt över verbets olika betydelser och över de kombinationer som verbet kan ha. Därefter följer rikligt med övningar på verbets olika betydelser, fasta och lösa sammansättningar samt kollokationer och idiom.

Verb med variation är i första hand avsedd för studerande på avancerad nivå i svenska som andra/främmande språk.

OBS! SLUTSÅLD.