Högt i tak

Veckans idiom är inspirerat av både ommålningar, mässhallar och bokhögar:

Högt i tak

Få säga vad man tycker; olika åsikter får komma fram. Exempel: – Ingen behöver vara rädd för att uttrycka sin åsikt, sade chefen. Inom vårt företag har vi högt i tak.

Böcker i en monter på mässan Skånsk Trädgård. Foto: Dan Abelin (CC BY).

Uttrycket och förklaringen är hämtat ur Hans Luthmans ordbok Svenska idiom.