År ut och år in

God fortsättning, säger vi på Folkuniversitetets förlag med följande idiom:

År ut och år in

Ständigt och jämt; oavbrutet. Exempel: Det lyfter ett plan var femte minut, år ut och år in.

Uttrycket och förklaringen är hämtat ur Hans Luthmans ordbok Svenska idiom.