Inget att hänga i julgranen

Folkuniversitetets förlag önskar alla en riktigt god jul med detta uttryck som veckans idiom:

Inget att hänga i julgranen

Inte värt mycket; värdelöst. Exempel: Den där bilen vill jag inte köpa. Den verkar inte vara mycket att hänga i julgranen.

Jul på Fredriksdal (2010-12-04)
Jul på Fredriksdal (2010-12-04) av Guillaume Baviere (CC BY).

Uttrycket och förklaringen är hämtat ur Hans Luthmans ordbok Svenska idiom.