Räkna med något

I dag är det exakt 40 år sedan som Intel lanserade världens första mikroprocessor Intel 4004. Det vill vi så klart fira ordentligt med veckans idiom:

Räkna med något

Tro att något ska hända; vara beredd på något. Exempel: Vi får nog tyvärr räkna med regn till helgen.

Busicom 141-PF
Busicom 141-PF. Foto av Naotake Murayama (CC BY).

Uttrycket och förklaringen är hämtat ur Hans Luthmans ordbok Svenska idiom.

Se en video om Intel 4004.