Ha en gås oplockad med någon

I dag är det Mårtensafton, så veckans idiom är självklart:

Ha en gås oplockad med någon

Vara ovän med någon om något; ha något otalt med någon. Exempel: Han verkar ha en gås oplockad med sin granne.

Uttrycket och förklaringen är hämtat ur Hans Luthmans bok Svenska idiom.

Läs mer om Mårtensgås på Nordiska museets hemsida.