Nära skjuter ingen hare

Vi på Folkuniversitetets förlag önskar alla en riktigt glad påsk med följande uttryck som veckans idiom:

Nära skjuter ingen hare

Det räcker inte med att vara nära för att lyckas. Exempel: Jag hade nästan alla rätt på tipset men nära skjuter ingen hare.

Påsk på Bantorget i Lund. Foto: Dan Abelin (CC BY).

Uttrycket och förklaringen är hämtat ur Hans Luthmans ordbok Svenska idiom.