Lämna det sjunkande skeppet

I helgen är det 100 år sedan som Titanic sjönk, så veckans idiom är följande uttryck:

Lämna det sjunkande skeppet

Lämna något som har stora svårigheter. Exempel: Företaget gick dåligt och flera lämnade det sjunkande skeppet.

Uttrycket och förklaringen är hämtat ur Hans Luthmans ordbok Svenska idiom.