Sluta någon i sina armar

Idag är det kramens dag, vilket vi gärna vill fira med detta idiom:

Sluta någon i sina armar

Krama någon; omfamna någon.
Exempel: Han slöt henne i sina armar.

Uttrycket och förklaringen är hämtat ur Hans Luthmans ordbok Svenska idiom.