Tacka för det!

Idag är det tacksägelsedagen, så veckans idiom får bli följande uttryck:

Tacka för det!

Det är inte alls konstigt; det är inte så underligt.
Exempel:
– Hon vill inte träffa mig mer.
– Tacka för det, så illa som du behandlat henne.

Uttrycket och förklaringen är hämtat ur Hans Luthmans ordbok Svenska idiom.