Mitt på ljusa dagen

Idag är det vårdagjämning, så veckans idiom får bli:

Mitt på ljusa dagen

Mitt på dagen när allt är i full rörelse. Exempel: Rånet hade skett mitt på ljusa dagen.

Uttrycket och förklaringen är hämtat ur Hans Luthmans ordbok Svenska idiom.