Bättre sent än aldrig

I dag kommer förra veckans idiom, så det får bli:

Bättre sent än aldrig

Det är bättre att något bra händer sent än att det aldrig händer. Exempel: Jag skulle ha skrivit till dig för länge sedan, men bättre sent än aldrig.

Uttrycket och förklaringen är hämtat ur Hans Luthmans ordbok Svenska idiom.